Header image  
- Hvem er vi?  
 
 
Familiens stamtræ

Her er begyndelsen på vores stamtræ, der mangler en del, men det komme nok med tiden.....

1. Generation

Sidste skud på stammen er Alberte Smidt Hvergel (05.06.2007) er datter af Mette Smidt Hvergel og Henrik Smidt Hvergel.

2. Generation

Mette Smidt Hvergel (30.09.1979) er datter af Lone Lykke Smidt og Steen Smidt. Søskende: ingen

1 Lone og Steen

Henrik Smidt Hvergel (12.06.1977) er søn af Jenny Hansen og Ingolf Hansen. Søskende: Anette

1 Jenny og Ingolf

3. Generation

Lone Lykke Smidt (06.11.1957) er datter af Elise Marie Nielsen og Hans Christian Gunnar Mortensen. Søskende:Lars og Käthe

Steen Smidt (29.05.1953) er søn af "farmor" og Kaj Smidt. Søskende: 3

Jenny Hansen (06.02.1954) er datter af Ejner Hvergel og Minna Jensen. Søskende: Hedvid og Jens Christian halvSøskende: Erling og Asta

Ingolf Hansen (22.10.1945) søn af Christian William Hansen og Karen Margrethe Hansen. Søskende: Birgit og

4. Generation

Elise Marie Nielsen (20.09.1935) datter af Mary Eleonora Larsen og Gerhart Peter Nielsen. Søskende: Jørgen

Hans Christian Gunnar Mortensen (1931) er søn af Gudrun Jensine Jacobsen og Thorvald Mortensen

"Farmor"

Kaj Smidt (født) er søn af

Minna Jensen (11.06.1921 - 30.11.1994) datter af

Ejner Hvergel (Født) søn af

5. Generation

Mary Eleonora Larsen (04.04.1905 - 14.06.1987) datter af Johanne Marie Nielsen & Christian Peter Larsen.

Gerhart Peter Nielsen (12.09.1904 - 01.06.1964) Anna Margrethe Jacobsen & Poul Nielsen.

Gudrun Jensine Jacobsen

Thorvald Mortensen

6. Generation

Johanne Marie Nielsen (1874 - 1907) datter af Anne Marie Johansdatter & Claus Nielsen. Johanne er nr 2 ud af 3.

Christian Peter Larsen (1875 - 1958) søn af Mette Kirstine Jensdatter & Johan Larsen

Anna Margrethe Jacobsen (født) datter af

Poul Nielsen (Født) søn af

7. Generation

Anne Marie Johansdatter (1831 - 1921) datter af Gjertrud Hansdatter & Johan Hansen

Claus Nielsen.(12.11.1828 - 17.01.1917) søn af Johanne Clausdatter & Niels ”Væver” Pedersen. Claus er nr 2 ud af 8. Bliver begravet på Flødstrup Kirkegård

Mette Kirstine Jensdatter (født) datter af

Johan Larsen (født) søn af

8. Generation

Gjertrud Hansdatter (født) datter af

Johan Hansen (født) søn af

Johanne Clausdatter (03.03.1803 - 07.12.1841) datter af Kirsten Rasmusdatter & Claus Pejdersen.Johanne er født i Pederstrup i Sdr. Højrup sogn. Johanne kom fra et fattigt hjem. Hun kommer senere til Freltofte i Nr. Lyndelse sogn og flyttede tilsidst til Volderselv i 1825.Johanne fødte inden hun mødte Niels en datter, der fik navnet Ane Pedersdatter, Ane blev senere Niels' plejebarn. Johanne og Niels fik deres første fælles barn 1/2 år før de blev gift i Stenløse Kirke den 30.11.1827.Sammen får parret 8 børn. Da Johanne dør "efterlader" hun en søn med navnet Hans, på kun 14 måneder. Johanne er begravet på Stenløse Kirkegård.

Niels ”Væver” Pedersen.(08.09.1797 - 23.09.1865) søn af Elisabeth Hansdatter & Peder Rasmussen. Niels er født i Volderslev og det var hans fars treje ægteskab. Niels er begravet på Stenløse Kirkegård. I 1842 20 marts var sogneforstanderskabet for Stenløse og Fangel sogne samlet for at bortlicitere nilses 5 yngste børn. "børnene blev kørt til torvs på en fjællevogn og derfra bortauktioneret." Det var sognerådets opgave at finde plejefamilier, der ville optage sig opgaven af børnenes opvækst, og det skulle være dem der ville gøre det billigst. børnene kom til forskellige familier, som så det som en ekstra indtægt og hjælp til de daglige gøremål. Nogle børn er sikkert ikke altid blevet behandlet lige godt. Niels fik på mødet den 20 marts besked på at betale 13 Rbdl årligt til sognerådet som et bidrag til sit ene barn. Han fik også besked på at tage tjeneste hos gårdmand Frederik Pedersen i Volderslev.

9. Generation

Kirsten Rasmusdatter (1758 - 16.01.1838) datter af. kirsten bliver gift med Claus Pejdersen 13.04.1792. Kirsten blev ved hendes død beskrevet som et almisselem.(Almisselem = Vedkommende får fattigundertøttelse) Hun dør i Pederstrup, Sdr. Højrup sorgn. Sdr. Næraa Kirke.

Claus Pejdersen (1753 - 25.01.1837) søn af .Claus er husmand (En husmand er indehaveren af et husmandssted, der er betegnelsen for de mindste landbrugsejndomme.) og indsidder (Indsidder = Bor til leje, som regel løsarbejder) Claus bliver gift med Kirsten Rasmusdatter 13.04.1792. Claus er ved vielsen soldat. Claus blev ved sin død beskrevet som et almisselem. Claus dør i Pederstrup, Sdr. Højrup sorgn.

Elisabeth Hansdatter (1763 - 1824) datter af Kirsten Madsdatter & Hans Pedersen 

Peder Rasmussen (1746 - 1813) søn af Karen Pedersdatter & Rasmus Hansen. Peder var fæster under Bramstrup gods. (Fæste er en landmand der, mod at betale afgift til jordejeren, får lov til at dyrke landbrug, og alt hvad det medfører. En fæster havde et langvarigt brugsforhold over ejendom på landet.Når man var fæster af en ejendom kunne man ikke fyres, så længe afgiften blev betalt og jobbet som landmand blev varetaget på den rigtige måde.I modsætning til en anden arbejdsform som var meget almindelig på det tidspunkt, nemlig daglejere som kom på arbejde og kun var ansat en dag af gangen.)

10. Generation

Kirsten Madsdatter (1728 - 1806) datter af     

Hans Pedersen (1719 - 1777) søn af

Karen Pedersdatter (1718 - 1772) datter af    

Rasmus Hansen (1713 - 1776) søn af